Maskers!

Wallpapers van Motoren
 

Islamitische kleurplaten


Wij hebben verschillende Islamitische kleurplaten.

Het Arabische woord islam betekent letterlijk overgave (aan God) of onderwerping en wijst op het fundamentele, religieuze principe dat een aanhanger van de islam (moslim) zich overgeeft aan Gods wil en wetten. Het heilige boek voor moslims is de Koran, waarvan zij geloven dat God de tekst via de aartsengel Gabriël aan Mohammed als boodschapper en profeet doorgaf.
De islam is ontstaan in de 7e eeuw. Volgens moslims ontving de profeet en de boodschapper Mohammed via de aartsengel Gabriël openbaringen van God, waarin hij werd opgeroepen het geloof van Adam en Abraham opnieuw te introduceren. Voor moslims is de islam dan ook de oorspronkelijke religie zoals geopenbaard aan Abraham, Mozes, Jezus en andere profeten. Voorgaande profeten, zoals Mozes en Jezus werden naar een volk gestuurd, terwijl Mohammed als profeet van alle volkeren wordt beschouwd.

De islam is voor moslims de vervolmaking van de monotheïstische religie van God. 'Allah' is Arabisch voor 'de God'. Vanwege het islamitische gebruik van deze Arabische term voor God zijn christenen wel eens in de veronderstelling dat hier een andere god in het geding zou zijn dan de God van de christenen, maar dat is in ieder geval niet uit het woord als zodanig op te maken. Vanuit het perspectief van de moslims is Allah het Arabische woord voor dezelfde God als die van de joden en de christenen. Arabischtalige christenen gebruiken ook Allah om hun god mee aan te duiden.

Het Arabische woord islam betekent "onderwerping" of "overgave" aan de wil van de enige, echte God. Iemand die dit doet wordt een 'moslim' genoemd. Het woord moslim betekent 'gehoorzaam aan God'. Door buitenstaanders worden zij ook wel islamieten en soms ook wel mohammedanen genoemd, maar deze laatste benaming suggereert dat zij volgelingen zijn van Mohammed in plaats van God, iets dat iedere moslim zeer beslist zal afwijzen.
Klik op de kleurplaat die jij leuk vindt voor een grotere versie.


Islamitische kleurplaten


Islamitische kleurplaten


Islamitische kleurplaten


Islamitische kleurplaten


Islamitische kleurplaten


Islamitische kleurplaten


Islamitische kleurplaten


Islamitische kleurplaten


Islamitische kleurplaten


Islamitische kleurplaten


Islamitische kleurplaten


Islamitische kleurplaten


Islamitische kleurplaten


Islamitische kleurplaten


Islamitische kleurplaten


Islamitische kleurplaten


Islamitische kleurplaten


Islamitische kleurplaten


Islamitische kleurplaten


Islamitische kleurplaten


Islamitische kleurplaten


Islamitische kleurplaten


Islamitische kleurplaten


Islamitische kleurplaten


Islamitische kleurplaten


Islamitische kleurplaten


Islamitische kleurplaten


Islamitische kleurplaten


Islamitische kleurplaten


Islamitische kleurplaten