Maskers!

Wallpapers van Games
 

Indianen


Wij hebben verschillende kleurplaten van Indianen.

Indianen zijn de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Columbus, die in 1492 dacht in Indië beland te zijn, noemde de bewoners Indios - Indianen. Het begrip Indiaan is dan ook een Europese aanduiding.

Het beeld van de Indiaan te paard is alleen waar voor de Indianen op de Prairie. De Prairie is een grasvlakte die ongeveer in het midden ligt van de Verenigde Staten van Noord-Amerika. In dit gebied trekken Indianen eigenlijk alleen in de periode tussen 1650 en 1880 rond op paarden. in de periode daarvoor zijn er geen paarden en daarna zijn er geen bizons meer om op te jagen en worden zij verplicht door de Amerikaanse overheid om op één plek te blijven. Trouwens niet alle Indianen van de vlakte trekken rond op paarden. Anderen verblijven in die periode in dorpen langs de rivieren en zij gaan slechts één keer in het jaar voor een paar weken met tenten en paarden de vlakte op, op zoek naar bizons.
In verhalen worden Indianen vaak als wreed en slecht afgeschilderd. In strips zijn Indianen vaak de schurken. Dat komt omdat zij de opmars van de blanken in Amerika hebben opgehouden. Bij de strijd om hun land hebben de Indianen zich met hand en tand verdedigd. Het is moeilijk dat slecht te vinden. In werkelijkheid zijn het de kolonisten uit Europa, later de Amerikanen, geweest die wreed waren. Zij hebben het land op de Indianen veroverd en zij deinsden daarbij nergens voor terug.
Klik op de kleurplaat die jij leuk vindt voor een grotere versie.


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen


Indianen