Copyright:


Copyright violation

Aangezien wij het merendeel van de content via internet hebben verzameld, is het gewoonweg niet (meer) mogelijk om de originele “eigenaar” te achterhalen.

Mocht u van mening zijn dat wij op enige manier inbreuk maken op uw rechten laat ons dit dan s.v.p. weten via de contact pagina. Indien uw klacht gegrond is, verwijderen wij de gewraakte content zo snel als mogelijk is.
English Translation

Some of our content is found on the Internet therefore it's almost impossible to discover whom the original owner or copyright holder of the content was.

If you feel we'd violate your copyright, please contact us through the contact form with your complaint. We will investigate your claim as soon as possible and if we feel you're claim is valid, we will remove the specified content as soon as possible